Fortællende formidling


Hvornår er jeg fortæller og hvornår er jeg formidler? Jeg vil forsøge at skelne: Som fortæller er selve fortællingen det centrale. Som formidler kan der være elementer af forklarende fakta og supplerende aktiviteter med og historierne er valgt ud fra et kulturhistorisk tema. Det kan godt være i rolle.

Som fortæller træder jeg frem som mig selv – ikke i rolle.

Som formidler af kulturhistorie trækker jeg på min erfaring fra mundtlig fortælling, museumsformidling, undervisning samt teater. Jeg blander formidling af fakta om levevis med fortælling af myter, legender, sagn samtidig med jeg lever mig ind i rollen og improviserer diverse hændelser frem.

Rollerne kan eksempelvis være: Hyldemor, der fortæller om de underjordiske, Middelalderkonen Margrethe der fortæller om tro og overtro i middelalderen, eller Nisseologen der fortæller om nissens evolution eller det kan være en anden figur der skabes til et særligt tema.

Jeg er dog ikke altid i rolle. Nogle gange er det bare mig selv, der blander formidling af viden med gode fortællinger i et fortælleforedrag.

Som formidler henvender jeg mig især til familier eller til børnegrupper.

Eksempler på fortællende formidling

FORTÆLLEFOREDRAG OM NISSEN
Et fortælleforedrag om Nissens oprindelse og udvikling op i gennem historien. Foredraget indeholder mange nissehistorier.
For familier og børn fra cirka 8 – 13 år. Varighed 1-2 timer afhængig om der skal indlægges hyggepause.

HYLDEMOR blev udviklet i forbindelse med skabelsen af en oplevelsesti i Hestehaveskoven ved Kalø Slotsruin, Nationalpark Mols Bjerge. I dag kan man følge stien og opleve underjordiske gennem en app på sin smartphone.
Nogle gange om året dukker Hyldemor dog op i levende live og fortæller for familier der er på tur med en særlig guide med kendskab til naturen og de væsener der bor i naturen – blandt andet Hyldemor. Hun byder på fortællinger om de andre underjordiske, som lygtemænd, ellefolk, vætter, nisser, trolde m.fl..

Brochurer og digitale guides (nationalparkmolsbjerge.dk)

Hyldemor kan dog også flytte ud af Hestehaveskoven og fortælle om de underjordiske andre steder.

MIDDELALDERKONEN MARGRETHE
Blev udviklet i forbindelse med arkæologiske udgravninger ved Bregnet – en landsby, der engang lå i mellem Kalø slotsruin og byen Rønde, Syddjurs.
Hun fortæller om tro og overtro i middelalderen blandt andet via ”relikvier” fra diverse helgener, som hun tilfældigvis har fået fat i, samtidig med hun strør omkring sig med diverse leveregler fra dengang.

Margrethe rejser gerne andre steder hen for at afsætte hendes kostbare relikvier.